Show single report

ביטול אלרגיה לפלפל שחור

Report and analysis according to the system of the 5 Biological Laws of Nature (5BL, New Medicine, GNM, German New Medicine).
2015-05-24 16:43:31
Diagnosen
Report by:
Ingmar Marquardt
Der Bericht ist über Über einen Klienten / Patienten von mir
Geschlecht Männlich
Alter 61 Jahre (zur Zeit der Symptome / Krankheit)
Händigkeit Rechts
Zusätzliche Methoden

Zusammenfassung


Beschreibung


ללקוחה היתה אלרגיה לפלפל שחור מאז ילדותה, לפני יותר מ- 40 שנה. בכל פעם שהיה פלפל שחור בארוחה, היה עליה לרוץ לשירותים עקב שלשול.
במקרה גילינו רמז לסיבה, במהלך שיחה על חמשת חוקי הטבע. הלקוחה שיתפה את האנקדוטה הבאה:
בילדותה היתה אמה קוטפת ירקות לסלט בגינה הפרטית, מאחר והירקות היו מכוסי כנימות, האם היתה מפזרת עליהם כמויות נדיבות של פילפל בכדי להסתיר את עובדת היותם של החרקים חלק מהתפריט. בנקודה מסויימת במהלך ארוחה הבינה הלקוחה מה היא אוכלת (ה- DHS) והגיבה בהפעלת קונפליקט "נתח", ובאופן פרטני ב"חייבת לסלק נתח מזיק" מפני שהיא תפסה את רעיון אכילת הכנימות כמגעיל
המערכת התנועתית של המעיים (הפריסטלטיקה) שלה הגיבה על ידי תפקוד יתר ולכן הביאה לשלשול בשלב הפעיל של התב"מ (וגם אח"כ במשבר התיקון). באותו הרגע, פלפל שחור נרשם בתת-המודע שלה כטריגר, כך שכל חשיפה עתידית לפלפל שחור הפעילה מחדש את התב"מ עקב הצפי לאכילת נתח מזיק.
כדי לבדוק אם זו אכן הסיבה האמיתית לאלרגיה שלה, הצעתי לה את לעשות ניסוי בארוחה הבאה: עליה לשטוף היטב את הירקות בעצמה, כך שתוכל להיות לגמרי בטוחה שאין עליהם אפילו כנימה יחידה, ובטרם אכילתו, עליה לפזר עליו פלפל שחור בנדיבות. בהמשך, עליה לאכול את הסלט ולהבין באופן מודע כי הנקודות השחורות אינן כנימות, אלא פלפל שחור תמים וטעים.
היא עשתה כפי שהצעתי ולא לקתה בשלשול, וכך ביטלה ברגע את האלרגיה שלה בת יותר מ- 40 השנה.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.